dissabte, 26 de març de 2011

Nou president a la A.M.S.C., Joaquim Ermissen
tambè ens podeu trobar al facebook com AsocMixt SeparatsCatalunya
tambè ens podeu trobar al facebook com AsocMixt SeparatsCatalunya