dissabte, 27 de setembre de 2008

Aquesta setmana, el President de la A.M.S.C., a participat en un programa de televisió de l´Hospitalet i en un programa de Radio Sabadell, els dos per parlar de la nostra posicio davant de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia referent a la custodia compartida. Com ell va explicar, la posicio de la Federació de Associacions Mixtes de Separats, a la que perteny la A.M.S.C. es contraria a a custodia compartida si no es per acord dels pares. En canvi, s´ha de reconeixer que té aspectes positius aquesta sentencia, en primer lloc reconeix que tan pares com mares poden estar igualment preparats per tenir els fills, ja que si ambdos poden tenir la custodia, ambdos poden cuidar-los bé. També posibilita la liquidació dels bens matrimonials, ja que la vivenda queda per a la persona que cuida als menors, en cas de compartir la custodia aixó tindria que quedar sense efecte. També el fet de que no hi hagi una predisposició de entrada a donar la custodia a un dels conyuges, propiciará els pactes i les custodies compartides pactades, ja que la falta de seguretat en la concesió de la custodia, fara que aquesta no s´utilitze com a element de presió.
Dits els aspectes positius, repasem els negatius:
Basicment el fet principal es el que els menors no conten amb un espai propi permanent, amb tots els mals de caps que implica anar amunt i avall cada cop que toca canviar. Las normas amb un pare o una mare, que poden canviar segons estigui amb un o altra... En cas del pis adjudicat al menor, el enorme esforç que representa mantindrer tres vivendes amb la economia que avans sustentava una, i el trasvals que representa per els fills veurer que en el dormitori en que la semana anterior hi havia el pare pot ser amb una senyora, ara hi ha la mare pot ser amb un altre senyor.
Si aquesta sentencia equipara a el home amb la dona, vol dir que tan capaços ho son ara com avans, mentres que fins ara majoritariament es donava la custodia a la mare, llavors el que no funciona es la Justicia. Posiblement si els jutges ho hagesin considerat axí avans, i aguesin ampliat el dret de visites al pare o mare absents, no hagues tingut cabuda el sistema coactiu que de vegades s´utilitza, i per temor a les consecuencies adverses, s´arribarien a molts pactes sense necessitat d´arribar a la custodia compartida. Pero com de moment les coses no estan així, creiem que la custodia compartida nomes es bona si la sol.liciten els pares d´acord, no per una sentencia d´un jutge que no coneix el perfil dels pares, i dicta sentencia en escasos minuts i no podrá veurer les consecuencies.

dissabte, 13 de setembre de 2008

proximas excursiones

Los próximos días del 15 al 20 de Septiembre hay un grupo que irá de vacaciones a Croacia, los días 4 y 5 de Octubre iremos un autocar a Andorra, con la opción para el que quiera de ir al balneario de Caldea, en Noviembre habrá una excursión sin determinar, posiblemente el segundo fin de semana. En Diciembre, los días seis, siete y ocho de Diciembre habrá salida al Pallars, uno de los entornos más bonitos de Catalunya, y con una antigua historia.

MALEIDA VIOLENCIA

Aquest estiu com altres ha estat abundant en crims de gènere, però pot ser caldria obrir el debat, ja que qualsevol de les mesures preses fins ara no aconsegueixen disminuir el nombre de víctimes.Pero que s´ha de fer? Les ordres d´allunyament no serveixen de gaire, el canvi de domicili sempre fa de la persona maltractada encara més víctima, ja que la converteix en una fugitiva que ha de deixar la seva casa i sovint allunyar-se també de la seva família per començar de nou, i sempre amb la por de que la puguin trobar.No ens enganyem, el maltracte es fruit d´un caràcter propens a la violència i d´una sobtada ofuscació. Així doncs, com impedir que una persona aparentment normal, poguí en un moment de ràbia matar o ferir a qui se suposa que ha de estimar i protegir? No es una fàcil solució, però crec que les Associacions de separats hem de dir la nostra i buscar solucions, amb aquest article desitjo obrir un debat i que aporteu idees. Jo ara per ara, la única que em sembla mitjanament factible es la polsera de control.

CONTACTOS CON LA ADMINISTRACION

Nuestro presidente ha vuelto a ponerse en contacto con la Administración a fin de saber que ha sido de las revindicaciones que les hicimos llegar tanto sobre la posible inclusión de los separados como grupo a incluir entre los que pueden beneficiarse de una vivienda de protección oficial, en caso de necesitarla, así como nuestro punto de vista sobre la custodia compartida. Por el momento esperamos sus noticias, ya que además en breve será el encuentro de la Federación, y esperamos tener noticias que darles. En cuanto sepamos alguna cosa, también lo publicaremos en el blog.

diumenge, 7 de setembre de 2008

ENTREVISTA PRESIDENT

ENTREVISTA AL PRESIDENT, JORDI SENSERRICH

P-SEGONS LES DARRERES INFORMACIONS, COMENÇA A IGUALAR-SE EL NOMBRE DE SEPARACIONS Y/O DIVORCIS AMB EL DE CASAMENTS. QUINA ET SEMBLA LA RAO?R-POT TINDRER QUE VEURER LA INTEGRACIO DE LA DONA EN EL MON DEL TREBALL, AL SER MES INDEPENDENT ECONOMICAMENT NO HI HA PER QUE
AGUANTAR SITUACIONS DESAGRADABLES, AVUI TAMBÉ LA SEPARACIO ES MES ACCEPTADA PER LA SOCIETAT, PER TANT ES MES FACIL QUE ES PRODUEXIN AQUESTS FETS.ENTENC QUE ES CULPA MÉS A LA DONA?NO, ES CLAR QUE NO! ENAQUESTES COSES LA MAJORIA DE LES VEGADES NO HI HA CULPADE NINGU. EL QUE PASA ES QUE AVANS LA DONA ESTABA MES LLIGADA AL MARIT, LA INDEPENDENCIA ECONOMICA LA HA FET MES LLIURE.P-PERQUÉ ET DEDIQUES A LA ASSOCIACIÓ?R-PER LA GRATIFICACIO QUE SE SENT AL VEURER QUE POTS AJUDAR A PERSONES QUE PASEN SITUACIONS I PROBLEMES QUE JO HE VISCUT.P-ETS UN SOCI ANTIC….R-SI. FARA UNS VINT I VUIT ANYS QUE HO SOC.P-COM ES QUE SEGUEIXES A LA ASSOCIACIO?R-PER LO QUE T´ HE RESPOST ANTERORMENT.P-PODRIAS CONTINUAR DE SOCI SENSE RESPONSABILITATS…R-NO NO M´ OMPLEN LES ACTIVITATS. ES MOLT MES GRATFICANT FER ALGUNA COSA PELS ALTRES.P-APART DE SER PRESIDENT DE LA A.M.S.C. TAMBÉ ETS PRESIDENT DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASSOCIACIONES MIXTAS DE SEPARADOS, QUIN ES EL PAPER D´ AQUESTES ASSOCIACONS AVUI DIA?R-AMB L´ ASPECTE MORAL INTENTAR AJUDAR A LES PERSONES QUE PASAN ELS PROBLEMES TIPICS DE LA SEPARACIO, I DENUNCIAR A LA SOCIETAT ELS PROBLEMES DELS SEPARATS DE MANERA QUE ELS POLITICS MODIFIQUEN LES LLEIS PERQUE S´ AJUSTEN A LES NOSTRES NECESSITATS REALS.P-LA NOVA LLEI DE DIVORCI NO HO RESOL TOT?R-NO. HI HAN ASPECTES COM AJUDES A LA SITUACIÓ ECONOMICA EN QUE ES TROBEN ELS SEPARATS I SOBRE TOT EN EL AMBIT DE LA VIVENDA, O ELS REGIMS DE VISITES QUE ENTENEM HAN DE SER MES FLEXBLES. EXISTEIXEN ENCARA COSES PENDENTS.P-HI HA GENT QUE LES VEU COM UN LLOC ON ANAR A LLIGAR O A PLORAR PELS TEMPS PERDUTS…R-SI, POT SER. REALMENT LES ASSOCIACIONS NO SON AIXÓ, SON UN LLOC ON BUSCAR AMISTAT I AJUDA PELS NOSTRES PROBLEMES, PERO ES MOLT HUMÁ QUE CADA PERSONA TINGUI PERSPECTVES DIFERENTS DAVANT LA VIDA.P-HI HA CRISI A LES ASSOCACIONS DE SEPARATS?R-JO DIRIA QUE NO HI HA CRISI, LO QUE PASA ES QUE ARA HI HAN MES ASSOCIACIONS I GRUPS QUE HAN TROBAT EN NOSALTRES UN MITJA DE VIDA I QUE PERJUDIQUEN A AQUELLAS QUE COM NOSALTRES HO FAN COM UNA FUNCIO SOCIAL I HUMANITARIA. PERO LES ASSOCIACIONS SON COM LES FARMACIES, MENTRE HI HAGIN MALALTS N´HI AHURAN D´HAVER, LES ASOCACIONS MENTRE HI HAGIN SEPARATS TAMBÉ N´ AHURAN D´HAVER.P-ALGUNS ES PREGUNTEN PERQUE NO ENS CONEIXEN MES….R-PERQUE ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ JA NO S´ OCUPEN DE NOSALTRES, EXCEPTUANT MOMENTS PUNTUALS. LA SEPARACIÓ JA NO ES NOTICIA.P-PERSONALMENT COM T´ HA AJUDAT?M´ HA AJUDAT A NO SENTIR-ME SOL, A FER AMIGS, I HE TROBAT A LA MEVA PARELLA. SON SITUACIONS QUE HEM PASSAT MOLTS, I QUE TOTS HO HEM SUPERAT, SON SITUACONS QUE ENTENEM I QUALSEVOL PERSONA QUE HO ESTIGUI PASSANT TROBARÁ EN AQUESTA CASA LA PORTA OBERTA

dijous, 4 de setembre de 2008


BE, AQUEST MES DE SETEMBRE ES UNA MICA PECULIAR, ENCARA HI HAN FESTES ALS BARRIS, DESPRES HI HA L´ONCE DE SETEMBRE, I LA MERCE, AIXÍ QUE ENCARA NO SABEM QUINS DIES VINDRAN MES SOCIS I QUINS NO, PERO AHUREM DE COMENÇAR A PENSAR EN LA DECORACIÓ DE LA CASTANYADA, I CREIEU-ME, CADA ANY EM COSTA MES PENSAR QUE HI FAREM, PERO PER MOSTRA PENJO UNES QUANTES FOTOS D´ANYS ANTERIORS.